แผนที่ : https://goo.gl/maps/khk8w3CHWCy

 
   
     


คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
 
ที่อยู่:   เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
E-Mail: pol.law.buu@gmail.com 
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2369 
Web: www.Polsci-law.buu.ac.th