(ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมาย ภาคค่ำ)

 
 

 

 

ประกาศ

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษา การบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิต สมัยที่ 70  ภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2560  (ภาคค่ำ) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องบรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร  มายังอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

* จันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 20.00 น. บรรยายห้อง pollaw-401  
* วันเสาร์ 08.00 – 17.00 น. บรรยายห้อง pollaw-501 
(สถานที่บรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
* เริ่มบรรยายระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 10 มีนาคม 2561) 
* เปิดรับสมัครออนไลน์(เท่านั้น) 
ทางเวปไซต์ https://goo.gl/forms/xuyTDs256wtV3vsc2

 

การชำระเงิน
เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว  ให้ดำเนินการชำระเงิน ดังนี้
ชำระเงินผ่านทางธนาคาร   
ชื่อธนาคาร :  ธนาคารกรุงไทย 
สาขา :   แหลมทองบางแสน
เลขที่บัญชี :  386-1-00442-9
ชื่อบัญชี :   มหาวิทยาลัยบูรพา หลังชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครนำสำเนาหลักฐานการชำระเงิน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อ – นามสกุล  พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว มายื่นกับทางเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องบรรยาย  เพื่อใช้ในการทำบัตรประจำตัวผู้เข้าอบรมต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับฟังบรรยาย ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าอบรมต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการฟังบรรยายทุกครั้ง

 

ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ทาง LINE

ผู้สนใจสมัครให้ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น https://goo.gl/forms/xuyTDs256wtV3vsc2

 

**ระเบียบในการเข้ารับฟังบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิต ภาคค่ำ**
ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1.     ก่อนเข้าห้องบรรยาย ให้นักศึกษาแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน

2.     การแต่งกาย  

 • นักศึกษาชาย : สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว หรือชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืด เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
 • นักศึกษาหญิง : สวมเสื้อเชิ้ต กระโปรง ไม่ควรสั้นกว่าหัวเข่า หรือชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืด  เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ

  3.     ก่อนเข้าเรียน นักศึกษาต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากมีกิจจำเป็นต้องออกมาคุยนอกห้องบรรยาย

  4.     ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องบรรยาย

  5.     ห้ามนำอุปกรณ์หรือโทรศัพท์ มาบันทึกภาพ เสียง วิดีโอ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการเผยแพร่
  การบรรยายเนติบัณฑิต

  6.     ห้ามพูดคุยกัน หรือก่อเสียงรบกวน หรือกระทำการอื่นใด อันเป็นการรบกวนผู้เข้าฟังบรรยายอื่นๆ

  7.     ห้ามวางสิ่งของ หรือกระทำโดยวิธีการใดๆ เพื่อจองที่นั่ง

  8.    ให้ผู้เข้าฟังบรรยายเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ดูแลห้องบรรยายโดยเคร่งครัด

  9.     ผู้เข้าฟังบรรยาย ช่วยกันรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของห้องบรรยาย

  10.  คณะฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ฝ่าฝืนระเบียบนี้ เข้าฟังบรรยาย

   

 • หมายเหตุ     หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องบรรยาย หรือเชิญออก จากห้องบรรยาย

  ********************************

   
   

   

  แผนที่ ศูนย์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยบูรพา

   
   

  ติดต่อสอบถาม ภาควิชานิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  0-3810-2300, 0-3810-2301, 0-3810-2369,0-3810-2399 ต่อ 170 หรือ 177 หรือ 179