(ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมาย ภาคค่ำ)

 
 

 

 

ประกาศ

    ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษา การบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิต สมัยที่ 71

ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2561 (ภาคค่ำ)


โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องบรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร มายังอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

* เริ่มบรรยายระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 8 กันยายน 2561
วันจันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ 08.00 – 17.00 น. บรรยายห้อง pollaw-402
(สถานที่ บรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

* เปิดรับสมัครออนไลน์ (เท่านั้น) ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561
ทางเวปไซต์ https://goo.gl/forms/6t9m2v5c9NPNgP7v1

*การชำระเงิน
เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการชำระเงิน
ภายในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561

(หากไม่ได้ชำระเงินในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การลงทะเบียน)

 

การชำระเงินให้ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ชี่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
สาขา : แหลมทองบางแสน
เลขที่บัญชี : 386-1-00442-9
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยบูรพา
(หลังชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครนำสำเนาหลักฐานการชำระเงิน 1 ฉบับ โดยระบุ
ชื่อ–นามสกุล พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว มายื่นกับทางเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องบรรยาย
โดยยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 เพื่อใช้ในการทำบัตรประจำตัว
ผู้เข้าอบรมต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับฟังบรรยาย ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าอบรมต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับ
การฟังบรรยายทุกครั้ง

 

ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ทาง LINE

ผู้สนใจสมัครให้ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น  https://goo.gl/forms/6t9m2v5c9NPNgP7v1

 

 

**ระเบียบในการเข้ารับฟังบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิต ภาคค่ำ**
ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1.     ก่อนเข้าห้องบรรยาย ให้นักศึกษาแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน

2.     การแต่งกาย  

 • นักศึกษาชาย : สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว หรือชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืด เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
 • นักศึกษาหญิง : สวมเสื้อเชิ้ต กระโปรง ไม่ควรสั้นกว่าหัวเข่า หรือชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืด  เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ

  3.     ก่อนเข้าเรียน นักศึกษาต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากมีกิจจำเป็นต้องออกมาคุยนอกห้องบรรยาย

  4.     ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องบรรยาย

  5.     ห้ามนำอุปกรณ์หรือโทรศัพท์ มาบันทึกภาพ เสียง วิดีโอ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการเผยแพร่
  การบรรยายเนติบัณฑิต

  6.     ห้ามพูดคุยกัน หรือก่อเสียงรบกวน หรือกระทำการอื่นใด อันเป็นการรบกวนผู้เข้าฟังบรรยายอื่นๆ

  7.     ห้ามวางสิ่งของ หรือกระทำโดยวิธีการใดๆ เพื่อจองที่นั่ง

  8.    ให้ผู้เข้าฟังบรรยายเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ดูแลห้องบรรยายโดยเคร่งครัด

  9.     ผู้เข้าฟังบรรยาย ช่วยกันรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของห้องบรรยาย

  10.  คณะฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ฝ่าฝืนระเบียบนี้ เข้าฟังบรรยาย

   

 • หมายเหตุ     หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องบรรยาย หรือเชิญออก จากห้องบรรยาย

   

   

  ติดต่อสอบถาม ภาควิชานิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  038-102369 ต่อ 170 หรือ 177

  ********************************

   
   

   

  แผนที่ ศูนย์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยบูรพา

   
   

  ติดต่อสอบถาม ภาควิชานิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  0-3810-2300, 0-3810-2301, 0-3810-2369,0-3810-2399 ต่อ 170 หรือ 177 หรือ 179