Login  
| | | | |
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
ขยายเวลาการรับสมัครระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ประกาศเมื่อ : 2015-05-26 10:52:46 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ประจำการศึกษา 2558
ประกาศเมื่อ : 2015-05-14 15:03:05 รายละเอียด >>  
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศเมื่อ : 2015-04-30 08:57:38 รายละเอียด >>  
ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ (เรียนเป็น ป.ตรีใบที่ 2) สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2558
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครจากเดิม วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ)
ประกาศเมื่อ : 2015-04-24 11:14:13 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศเมื่อ : 2015-04-23 13:46:10 รายละเอียด >>  
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 1 อัตรา โดยสำเร็จการศึกษาปริษาเอกนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย   สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3810-2369 ต่อ 108 หรือ 0-3810-2330 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศเมื่อ : 2015-04-09 08:55:17 รายละเอียด >>  
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3810-2369 ต่อ 108 หรือ 0-3810-2330 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศเมื่อ : 2015-04-09 08:52:08 รายละเอียด >>  
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 3/2558
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง QS2-606 ชั้น 6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-3810-2369 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ   หมายเหตุ ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน พ.ศ. 2558 หยุดการรับสมัครเนื่องจากเป็นวันสงกรานต์และวันไหลบางแสน และสามารถสมัครได้ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ประกาศเมื่อ : 2015-04-03 13:42:15 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศเมื่อ : 2015-03-16 16:17:25 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโทภาคปกติ ภาคต้นปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตสระแก้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโทภาคปกติ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคต้นปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตสระแก้ว สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตึก QS2 ชั้น 6 หรือโทร 038-102369 ต่อ 117
ประกาศเมื่อ : 2015-02-25 10:37:34 รายละเอียด >>  

หน้า :     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475