Login  
| | | | |
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศเมื่อ : 2015-03-16 16:17:25 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโทภาคปกติ ภาคต้นปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตสระแก้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโทภาคปกติ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคต้นปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตสระแก้ว สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตึก QS2 ชั้น 6 หรือโทร 038-102369 ต่อ 117
ประกาศเมื่อ : 2015-02-25 10:37:34 รายละเอียด >>  
รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ประกาศเมื่อ : 2015-02-19 10:35:48 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558  สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตึก QS2 ชั้น 6 หรือโทร 038-102369 ต่อ 117
ประกาศเมื่อ : 2015-02-17 10:34:15 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 1 อัตรา โดยสำเร็จการศึกษาปริษาเอกนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย สามารถสมัครได้ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตึก QS2 ชั้น 6 ห้อง QS2-606 ตั้งแต่16 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3810-2369 ต่อ 108 หรือ 0-3810-2330 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศเมื่อ : 2015-02-11 15:35:39 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต สามารถสมัครได้ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตึก QS2 ชั้น 6 ห้อง QS2-606 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3810-2369 ต่อ 108 หรือ 0-3810-2330 ในวันและเวลาราชการ  
ประกาศเมื่อ : 2015-02-10 15:28:20 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ประกาศเมื่อ : 2015-01-21 11:02:23 รายละเอียด >>  
รายชื่อนิสิที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ประกาศเมื่อ : 2015-01-20 16:03:16 รายละเอียด >>  
รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ประกาศเมื่อ : 2015-01-20 15:57:20 รายละเอียด >>  
รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบประมวลความร
ประกาศเมื่อ : 2015-01-20 15:55:23 รายละเอียด >>  

หน้า :     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   



คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475