Login  
| | | | |
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ตำเแหน่งอาจารย์ วุฒปริญญาโท ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร
ประกาศเมื่อ : 2015-07-29 16:22:10 รายละเอียด >>  
: ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น (ผู้มีประสบการณ์ทำงาน)ปีการศึกษา 2558
ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในประกาศ
ประกาศเมื่อ : 2015-07-29 15:43:41 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (ป.ตรีใบที่ 2) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในประกาศ
ประกาศเมื่อ : 2015-07-29 15:42:13 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0072/2558 ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 2015-07-28 14:48:44 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สำเร็จการปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง QS2-606 ชั้น 6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-3810-2369 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ **หมายเหตุ เลื่อนวันสอบจากวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการสอบ ...
ประกาศเมื่อ : 2015-07-20 16:06:06 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สำเร็จการปริญญาเอกนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง QS2-606 ชั้น 6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-3810-2369 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ : 2015-07-20 14:40:06 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์การจัดการสาธารณะการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหารการพัฒนา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ โดยสาขาที่เกี่ยวข้องจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง QS2-606 ชั้น ...
ประกาศเมื่อ : 2015-07-14 16:48:16 รายละเอียด >>  
ขยายเวลาการรับสมัคร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ปีการศึกษา 2558
ขยายเวลาการรับสมัคร จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2558  และสอบคัดเลือกวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฎตามเอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ : 2015-07-07 09:31:08 รายละเอียด >>  
ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ (เรียนเป็น ป.ตรีใบที่ 2) สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
สามารถรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สามารถสมัครได้ที่ห้อง 606 (ห้องวิชาการ) ตึกQS2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ได้ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกาศเมื่อ : 2015-07-03 09:39:55 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาและ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือพาณิชยศาสตร์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง QS2-606 ชั้น 6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-3810-2369 ต่อ 1 ...
ประกาศเมื่อ : 2015-06-25 15:14:40 รายละเอียด >>  

หน้า :     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475