Login  
| | | | |
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรภาคพิเศษ 4 สาขาวิชา
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS2) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102369 ต่อ 116 
ประกาศเมื่อ : 2016-05-27 15:42:26 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  และสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบค่ะ
ประกาศเมื่อ : 2016-05-18 09:01:03 รายละเอียด >>  
ให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประกาศเมื่อ : 2016-04-29 16:39:06 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่ 2 ) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและสมัครได้ตั้งแต่ 10 พค.- วันที่ 17 มิย. พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ งานวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (QS2)
ประกาศเมื่อ : 2016-04-29 16:30:03 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับ ป.ตรี สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและสมัครได้ตั้งแต่ 10 พค.- วันที่ 17 มิย. พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ งานวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (QS2)
ประกาศเมื่อ : 2016-04-29 16:29:00 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
ประกาศเมื่อ : 2016-02-29 15:21:16 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศเมื่อ : 2016-02-02 14:40:45 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
สามารดาวน์โหลดระเบียบการและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ที่งานวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (QS2) 
ประกาศเมื่อ : 2016-01-11 14:10:06 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม พ.ศ. 2559
ประกาศเมื่อ : 2015-12-04 16:13:36 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ประกาศเมื่อ : 2015-11-03 14:54:19 รายละเอียด >>  

หน้า :     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475