Login  
| | | | |
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ประกาศเมื่อ : 2015-11-03 14:54:19 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 4
ประกาศเมื่อ : 2015-09-28 10:22:41 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 9/2558 สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
          ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง QS2-606 ชั้น 6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 0-3810-2369 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศเมื่อ : 2015-08-25 16:24:43 รายละเอียด >>  
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย "ตำแหน่งอาจารย์"
วุฒิ ป.เอก สังกัดภาควิชานิติศาสตร์,คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์
ประกาศเมื่อ : 2015-08-07 09:25:21 รายละเอียด >>  
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 2015-08-07 09:17:44 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ปีการศึกษา 2558
ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวแบบออนไลน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในประกาศ *ต้องใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เป็น Password ในการเข้ารหัสเพื่อรายงานตัว* ** ให้ผู้รายงานตัวแล้ว เข้ารับการปฐมนิเทศ และรับทราบตารางเรียน  ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป  ที่ห้อง HUSO-101 (ห้องที่มาสอบสัมภาษณ์) **    
ประกาศเมื่อ : 2015-08-03 16:44:39 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (ป.ตรีใบที่ 2) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 1(เพิ่มเติม)
ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวแบบออนไลน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในประกาศ *ต้องใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เป็น Password ในการเข้ารหัสเพื่อรายงานตัว* ** ให้ผู้รายงานตัวแล้ว เข้ารับการปฐมนิเทศ และรับทราบตารางเรียน  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 (เปิดเรียนวันแรก) ที่ห้อง HUSO - 202 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป **   งานวิชาการ   038-102369  ต่อ 116 
ประกาศเมื่อ : 2015-08-03 11:58:24 รายละเอียด >>  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ตำเแหน่งอาจารย์ วุฒปริญญาโท ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร
ประกาศเมื่อ : 2015-07-29 16:22:10 รายละเอียด >>  
: ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น (ผู้มีประสบการณ์ทำงาน)ปีการศึกษา 2558
ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในประกาศ
ประกาศเมื่อ : 2015-07-29 15:43:41 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (ป.ตรีใบที่ 2) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในประกาศ
ประกาศเมื่อ : 2015-07-29 15:42:13 รายละเอียด >>  

หน้า :     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475