Login  
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
| | | | |
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ประกาศเมื่อ : 2015-01-21 11:02:23 รายละเอียด >>  
รายชื่อนิสิที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ประกาศเมื่อ : 2015-01-20 16:03:16 รายละเอียด >>  
รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ประกาศเมื่อ : 2015-01-20 15:57:20 รายละเอียด >>  
รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบประมวลความร
ประกาศเมื่อ : 2015-01-20 15:55:23 รายละเอียด >>  
ประกาศแจ้งเลื่อนการประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจาร์ยภาควิชารัฐศาสตร์ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศแจ้งเลื้อนการประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจาร์ยภาควิชารัฐศาสตร์ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศเมื่อ : 2014-12-29 15:08:10 รายละเอียด >>  
การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ประกาศเมื่อ : 2014-12-19 16:38:41 รายละเอียด >>  
ประกาศการสอบประมวลความรู้ของนิสิตปริญญาโทและสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
สอบประมวลความรู้ของนิสิตปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ยื่นใบสมัครสอบ ที่ห้องงานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 6 ตึก QS2 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ วันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2558           สอบประมวลความรู้ วันที่ 27 กุมภาพ ...
ประกาศเมื่อ : 2014-12-09 14:31:02 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557(ครั้งที่2)
ประกาศ ขอเปลี่ยนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์  จากเดิมเป็นวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ขอเปลี่ยนเป็นวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศเมื่อ : 2014-11-28 16:28:25 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครอาจารย์จำนวน 2 อัตรา ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกนิติดุษฎีบัณฑิต หรือปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย ผู้ประสงค์จะรับสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง QS2-606 ชั้น 6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 038102369 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศเมื่อ : 2014-10-03 15:45:10 รายละเอียด >>  
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาโท - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2557 - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแก้ว) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2557 - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณพิต ภาคปกติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2557 - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2557 มี 3 สาขา คื ...
ประกาศเมื่อ : 2014-07-30 09:06:35 รายละเอียด >>  

หน้า :     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475