Login  
| | | | |
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > จดหมายข่าว
กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 2012-03-12 15:54:43


เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   สนามเซปัดตะกร้อ มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.อัฌชา .บัวเกษร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิด

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ สร้างความสามัคคี และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475