Login  
>ข่าวการศึกษา
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
| | | | |
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > ข่าวการศึกษา
ตารางเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555 แก้ไขเพิ่มเติม 16 พ.ค. 2555 16.50 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 2012-05-15 19:00:27


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วิชาโทHRภาคปกติ 1-55
วิชาโทยุติธรรม ภาคปกติ 1-55
วิชาโทรัฐศาสตร์
หลักสูตร รป.บ. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สำหรับนิสิตรุ่นที่ 4 เสาร์-อาทิตย์ ให้รอรหัสวิชาเปตองในระบบทะเบียนเรียบร้อยก่อนจึงทำการลงทะเบียนได้ ผู้ที่กดยืนยันแล้วให้รอเพิ่มถอน


Link ที่เกี่ยวข้อง
สาขาบริหารทั่วไป 4 ปี
สาขารัฐศาสตร์ 4 ปีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475