Login  
>ข่าวการศึกษา
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
| | | | |
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > ข่าวการศึกษา
ตารางเรียนสำหรับนิสิต รป.บ. การปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 รหัส 55 (นิสิตใหม่)
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 2012-06-05 13:32:43

ตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตร รป.บ. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (นิสิตใหม่ รหัส 55) ของหลักสูตรที่เรียนวันธรรมดา และหลักสูตรที่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (สำหรับหลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์ เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนให้ ไม่ต้องลงทะเบียนเองในเทอมแรก)

นิสิตสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555

หากนิสิตไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ให้โทรถามรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเองจากงานทะเบียน 0-3810-2769 , 0-3810-2770 , 0-3810-2771 , 0-3810-2795 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตารางเรียนสำหรับนิสิตใหม่หลักสูตร รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475