Login  
| | | | |
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > จดหมายข่าว
ประเพณีสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 2013-01-30 08:57:20


เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ประเพณีสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘” โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรักและความสามัคคีระหว่างนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ การประกวดแสตนด์เชียร์และผู้นำเชียร์ และเพื่อเสริมสร้าง-แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475