Login  
| | | | |
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > จดหมายข่าว
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ทฤษฎีสงครามของ Karl von Clausewitz
จดหมายข่าว : 2011-06-17 18:29:36เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ภาพข่าวกิจกรรมคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ฉบับที่ ๐๒๑/๒๕๕๓คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475