Login  
>ข่าวการศึกษา
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
| | | | |
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงฐานออกกำลังกาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 2011-10-06 13:13:51

          ตามที่โครงการจัดตั้งกองกีฬาและนันทนาการ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงฐานออกกำลังกาย บริเวณสวนนันทนาการเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ จำนวน ๑๖ ฐาน อาทิเช่น ฐานซิทอัพ ฐานวงล้อบริหารมือ ฐานบริหารไหล่ ฐานนวดหลัง ฐานยืดขา ฐานดึงตัวคู่ ฐานแกว่งตัว ฐานบิดตัว และฐานอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้ออกกำลัยกายกัน ซึ่งจะทำให้ร่ายกายมีสุขภาพแข็งแรง สามารถป้องกันโรคภัยและมีคุณภาพชีวิตดที่ดี ดังนั้น โครงการจัดตั้งกองกีฬาและนันทนาการ สำนักงานอธิการบดี จึงของเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานทุกท่าน ได้ออกกำลังกายตามฐานออกกำลังกายต่างๆ เพื่อสุขภาพ ร่ายกายที่แข็งแรงต่อไปคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475