ศิษย์เก่าดีเด่น

 


นายอารักษ์ บัวแก้วอัยการผู้ช่วย
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
สำนักงานอัยการสูงสุด ช่วยราชการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8ร้อยโท ปุญญพัฒน์  อจลานนท์
ตำแหน่งประจำแผนกสืบสวนสอบสวน กองสืบสวนสอบสวน
สังกัด กรมการสารวัตรทหารบก

       

ปลัดเจริญชัย สุวรรณศรี 
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)
สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรีร.ต.ท.ยงยุทธ  อ่างอินทร์
ตำแหน่ง รอง สวป.สน.บางยี่เรือ

       


ปลัดวินัย จินดาหรา 
ตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี


รตต.ชัยพล ยุติธรรมดำรง
       


ร.ต.ท.หญิง ภัทรา ภัทรนวกิจ 
รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2 1-4


นางสาวอิศราภรณ์ ด่านธำรงกูล
ตำแหน่งนิติกร
สังกัดกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา
       


นายธนวัฒน์ ภูวพัฒนชาติ
ทนายความ


ปลัดภราดร ชัยนภาพร
ปลัดอำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
       


นางสาวพัชรา สุภวัฒน์เจริญกุล
ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว
กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว
กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ


นางสาวธัชชนก สัตยวินิจ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์