ตารางการใช้รถ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

  รถ ISUZU MU-X     รถตู้     รถกะบะ