news
miniSlider - jQuery Plugin

 

  

   
Department of Political Science,
Faculty of Political Science and Law Burapha University

ภาควิชารัฐศาสตร์

 

Department of Public Administration
Faculty of Political Science and Law Burapha University

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

 
Department of Law
Faculty of Political Science and Law Burapha University

ภาควิชานิติศาสตร์

 

ข่าวกิจกรรมคณะ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวการศึกษา   รายการข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์


ฉบับที่ 58-63
อ่านต่อ>
 
 
08-11-2020
- ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564
 
08-10-2020
- แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567
 
24-10-2018
- การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ประกันสังคมการใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่
 
11-03-2018
- แบบฟอร์มขอทุนวิจัยและทุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
  
04-12-2019
- เอกสารประกอบการสอนวิชาพลเมืองไทยฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
  
08-01-2018
- คำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน
  
09-11-2017
- ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ และการนำเสนอ Proceeding สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  
09-11-2017
- ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
 

 

เพิ่มเติม>

             
วีดิทัศน์ / ผลงานวิชาการ / โครงการวิจัย

สารคดีทางเลือกการปรับตัวและการบูรณาการการปรับตัวเข้ากับการบริหารจัดการเมืองชายฝั่งต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง และพายุซัดฝั่ง กรณีศึกษาเทศบาลแสนสุข จังหวัดชลบุรี
( กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยบูรพา / ดร.เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ )

 
 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY  
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475
 
google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website TinyBET تاینی بت sitehazarat