คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-->

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวการศึกษา/
ข่าวรับสมัครเพื่อศึกษาต่อ
 
รายการข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์
(POLLAW CHANNEL) 
 
 
 
09-02-2022
- บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ มหาวิทยาลัยสยาม
 
29-12-2021
- ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565
 
24-10-2018
- การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ประกันสังคมการใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่
   
  
04-02-2021
- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
  

 

เพิ่มเติม>

           
 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY