คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-->

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวการศึกษา/
ข่าวรับสมัครเพื่อศึกษาต่อ
 
รายการข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์
(POLLAW CHANNEL) 
 
 
 
16-11-2021
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 1/2564
 
07-10-2021
- ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
 
08-11-2020
- ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564
 
24-10-2018
- การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ประกันสังคมการใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่
   
  
04-02-2021
- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
  

 

เพิ่มเติม>

           
 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY