คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

ปฏิทิน

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม 204 และ 812

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม 204 และ 812

 คลิ๊กสำหรับจองห้องประชุม 204 และ 812

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY