คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\xampp\htdocs\polscilaw\person2.2.php on line 201

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\xampp\htdocs\polscilaw\person2.2.php on line 245

 

   

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY