คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวการศึกษา/
ข่าวรับสมัครเพื่อศึกษาต่อ
 
รายการข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์
(POLLAW CHANNEL) 
 
 
 
20-06-2023
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ต่างแดน ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากับ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยให้นิสิตที่มีรายชื่อข้างต้น รายงานตัวโดยเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR CODE ด้านล่าง
   
  

 

เพิ่มเติม>

           
 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY