คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-->

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวการศึกษา/
ข่าวรับสมัครเพื่อศึกษาต่อ
 
รายการข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์
(POLLAW CHANNEL) 
 
 
 
15-11-2022
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 
04-08-2022
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์
 
09-02-2022
- บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ มหาวิทยาลัยสยาม
   
  

 

เพิ่มเติม>

           
 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY