คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  2565   2564   2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะปี 2564
-
Notice: Undefined variable: bag in D:\xampp\htdocs\polscilaw\report2564.php on line 192

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY