คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จดหมายข่าว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2567
 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2566

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

  
ฉบับที่ 12-67 (11-02-67)
  
ฉบับที่ 11-67 (11-02-67)
  
ฉบับที่ 10-67 (07-02-67)
  
ฉบับที่ 09-67 (03-02-67)
  
ฉบับที่ 08-67 (01-02-67)
  
ฉบับที่ 07-67 (01-02-67)
  
ฉบับที่ 06-67 (01-02-67)
  
ฉบับที่ 05-67 (25-01-67)
  
ฉบับที่ 04-67 (19-01-67)
  
ฉบับที่ 03-67 (19-01-67)
  
ฉบับที่ 02-67 (17-01-67)
  
ฉบับที่ 01-67 (12-01-67)
  
ฉบับที่ 202-66 (27-12-66)
  
ฉบับที่ 201-66 (23-12-66)
  
ฉบับที่ 200-66 (11-12-66)
  
ฉบับที่ 199-66 (20-12-66)
  
ฉบับที่ 198-66 (19-12-66)
  
ฉบับที่ 197-66 (16-12-66)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY