คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จดหมายข่าว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2567
 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2566

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]

  
ฉบับที่ 45-67 (08-04-67)
  
ฉบับที่ 44-67 (05-04-67)
  
ฉบับที่ 43-67 (4-03-67)
  
ฉบับที่ 42-67 (3-04-67)
  
ฉบับที่ 41-67 (21-03-67)
  
ฉบับที่ 40-67 (21-03-67)
  
ฉบับที่ 39(1)-67 (20-03-67)
  
ฉบับที่ 39-67 (20-03-67)
  
ฉบับที่ 38-67 (19-03-67)
  
ฉบับที่ 37-67 (17-03-67)
  
ฉบับที่ 36-67 (16-03-67)
  
ฉบับที่ 35-67 (16-03-67)
  
ฉบับที่ 34-67 (14-03-67)
  
ฉบับที่ 33-67 (13-03-67)
  
ฉบับที่ 32-67 (13-03-67)
  
ฉบับที่ 31-67 (11-03-67)
  
ฉบับที่ 30(1)-67 (11-03-67)
  
ฉบับที่ 30-67 (11-03-67)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY