คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จดหมายข่าว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2567
 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2566

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]

  
ฉบับที่ 143-66 (2-09-66)
  
ฉบับที่ 142-66 (1-09-66)
  
ฉบับที่ 141-66 (31-08-66)
  
ฉบับที่ 140-66 (26-08-66)
  
ฉบับที่ 139-66 (28-08-66)
  
ฉบับที่ 138-66 (25-08-66)
  
ฉบับที่ 137-66 (21-08-66)
  
ฉบับที่ 136-66 (20-08-66)
  
ฉบับที่ 135-65 (21-08-66)
  
ฉบับที่ 134-66 (20-08-66)
  
ฉบับที่ 133-66 (18-08-66)
  
ฉบับที่ 132-66 (17-08-66)
  
ฉบับที่ 131-66 (16-08-66)
  
ฉบับที่ 130-66 (16-08-66)
  
ฉบับที่ 129-66 (10-08-66)
  
ฉบับที่ 128-66 (10-08-66)
  
ฉบับที่ 127-66 (27-07-66)
  
ฉบับที่ 126-66 (10-08-66)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY