คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จดหมายข่าว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2566

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

  
ฉบับที่ 101-65 (2-12-65)
  
ฉบับที่ 100-65 (27-11-65)
  
ฉบับที่ 99-65 (25-11-65)
  
ฉบับที่ 98-65 (25-11-65)
  
ฉบับที่ 97-65 (24-11-65)
  
ฉบับที่ 96-65 (18-11-65)
  
ฉบับที่ 95-65 (13-11-65)
  
ฉบับที่ 94-65 (16-11-65)
  
ฉบับที่ 93-65 (5-11-65)
  
ฉบับที่ 92-65 (2-11-65)
  
ฉบับที่ 91-65 (31-10-65)
  
ฉบับที่ 90-65 (15-10-65)
  
ฉบับที่ 89-65 (12-10-65)
  
ฉบับที่ 88-65 (8-10-65)
  
ฉบับที่ 87-65 (8-10-65)
  
ฉบับที่ 85-65 (6-10-65)
  
ฉบับที่ 84-65 (ก.ย.)
  
ฉบับที่ 83-65 (ก.ย.)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY