คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จดหมายข่าว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2566

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

  
ฉบับที่ 82-66 (29-06-66)
  
ฉบับที่ 81-66 (28-06-66)
  
ฉบับที่ 80-66 (25-06-66)
  
ฉบับที่ 79-66 (23-06-66)
  
ฉบับที่ 78-66 (23-06-66)
  
ฉบับที่ 77-66 (22-06-66)
  
ฉบับที่ 76-66 (20-06-66)
  
ฉบับที่ 75-66 (4-06-66)
  
ฉบับที่ 74-66 (20-06-66)
  
ฉบับที่ 73-66 (19-06-66)
  
ฉบับที่ 72-66 (19-06-66)
  
ฉบับที่ 71-66 (17-06-66)
  
ฉบับที่ 70-66 (16-06-66)
  
ฉบับที่ 69-66 (16-06-66)
  
ฉบับที่ 68-66 (14-06-66)
  
ฉบับที่ 67-66 (07-06-66)
  
ฉบับที่ 66 (2)-66 (06-06-66)
  
ฉบับที่ 66-66 (06-06-66)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY