คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จดหมายข่าว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2566

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

  
ฉบับที่ 82-65 (ก.ย.)
  
ฉบับที่ 81-65 (ก.ย.)
  
ฉบับที่ 80-65 (ก.ย.)
  
ฉบับที่ 79-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 78-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 77-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 76-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 75-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 74-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 73-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 72-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 71-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 70-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 69-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 68-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 67-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 66-65 (ส.ค.)
  
ฉบับที่ 65-65 (ส.ค.)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY