คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จดหมายข่าว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2566

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

  
ฉบับที่ 93(2)-64
  
ฉบับที่ 93(1)-64
  
ฉบับที่ 92-64
  
ฉบับที่ 91-64
  
ฉบับที่ 90-64
  
ฉบับที่ 89-64
  
ฉบับที่ 88-64
  
ฉบับที่ 87-64
  
ฉบับที่ 86-64
  
ฉบับที่ 85-64
  
ฉบับที่ 84-64
  
ฉบับที่ 83-64
  
ฉบับที่ 82-64
  
ฉบับที่ 81-64
  
ฉบับที่ 80-64
  
ฉบับที่ 79-64
  
ฉบับที่ 78-64
  
ฉบับที่ 77-64

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY