คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จดหมายข่าว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2566

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

  
ฉบับที่ 136-66 (20-08-66)
  
ฉบับที่ 135-65 (21-08-66)
  
ฉบับที่ 134-66 (20-08-66)
  
ฉบับที่ 133-66 (18-08-66)
  
ฉบับที่ 132-66 (17-08-66)
  
ฉบับที่ 131-66 (16-08-66)
  
ฉบับที่ 130-66 (16-08-66)
  
ฉบับที่ 129-66 (10-08-66)
  
ฉบับที่ 128-66 (10-08-66)
  
ฉบับที่ 127-66 (27-07-66)
  
ฉบับที่ 126-66 (10-08-66)
  
ฉบับที่ 125-66 (9-08-66)
  
ฉบับที่ 124-66 (7-08-66)
  
ฉบับที่ 123-66 (7-08-66)
  
ฉบับที่ 122-66 (7-08-66)
  
ฉบับที่ 121-66 (7-08-66)
  
ฉบับที่ 120-66 (7-08-66)
  
ฉบับที่ 119-66 (4-08-66)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY