คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จดหมายข่าว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2567
 รวบรวมจดหมายข่าวประจำปี 2566

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]

  
ฉบับที่ 63-67 (20-04-67)
  
ฉบับที่ 62-67 (03-05-67)
  
ฉบับที่ 61-67 (02-05-67)
  
ฉบับที่ 60-67 (02-05-67)
  
ฉบับที่ 59-67 (02-05-67)
  
ฉบับที่ 58-67 (28-04-67)
  
ฉบับที่ 57-67 (30-04-67)
  
ฉบับที่ 56-67 (29-04-67)
  
ฉบับที่ 55-67 (27-04-67)
  
ฉบับที่ 54-67 (29-04-67)
  
ฉบับที่ 53-67 (27-04-67)
  
ฉบับที่ 52-67 (26-04-67)
  
ฉบับที่ 51-67 (25-04-67)
  
ฉบับที่ 50-67 (19-04-67)
  
ฉบับที่ 49-67 (19-04-67)
  
ฉบับที่ 48-67 (10-04-67)
  
ฉบับที่ 47-67 (09-04-67)
  
ฉบับที่ 46-67 (09-04-67)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY